AKTUALNOŚCI

Ogłaszamy konkurs dla dziennikarzy polonijnychOgłaszamy konkurs dla dziennikarzy polonijnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie materiału, promującego naukę języka polskiego wśród rodziców i młodzież mieszkających za granicą. Nieodłącznym tematem pracy powinna być także dwujęzyczność i płynące z niej korzyści.

Konkurs adresujemy do dziennikarzy z polskich redakcji i mediów polonijnych funkcjonujących na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Estonii, Rosji oraz w Czechach. Jego celem jest zachęcenie dziennikarzy do zaangażowania się w popularyzację i proces wspierania nauki języka polskiego wśród rodaków mieszkających poza granicami kraju.

Przedmiotem konkursu jest materiał dziennikarski, którego głównym zamysłem jest upowszechnianie wiedzy o języku polskim oraz promocja dwujęzyczności. Zgłosić można artykuł, materiał wideo, audio lub infografikę, przygotowaną przez dziennikarza lub zespół redakcyjny. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału na łamach medium, które reprezentuje autor lub autorzy publikacji.

Dodatkowo punktowane będą publikacje nawiązujące do kampanii #KtoTyJesteś. Do konkursu można zgłaszać publikacje, które powstały w czasie trwania 3. edycji kampanii, czyli od początku października do 15 listopada 2021 roku włącznie.

Zgłoszenia do konkursu wraz z materiałem dziennikarskim przyjmujemy do 15 listopada br. pod adresem: ktotyjestes@pol.org.pl. Laureatów konkursu ogłosimy najpóźniej do 30 listopada br. Dla zwycięzców przewidzieliśmy trzy nagrody, każda o wartości 2 000 zł.