AKTUALNOŚCI

Konkurs grantowy dla szkół rozstrzygnięty!W tegorocznej edycji konkursu grantowego dla polskich szkół działających za granicą nagrodzone zostały cztery projekty. Granty w wysokości 5 000 złotych otrzymują:

Druga edycja konkurs skierowana była do polskich szkół i placówek z polskim językiem nauczania działających za granicą. Uczestnicy mieli za zadanie opracowanie planu działań, mających na celu promowanie języka polskiego oraz poszerzanie wiedzy na temat historii czy kultury Polski.

Nagrodę zdobył projekt „Moja, Twoja, nasza Bajka” Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” z Ukrainy, obejmujący czytanie małą formą teatralną z wykorzystaniem muzyki, art terapii i pracy nad dykcją. Wszystko na podstawie autorskiej książki „Przygody Detektywa Kotka Marcela”, która powstała w dwóch językach – po polsku i po ukraińsku. W ramach nagrodzonego projektu dzieci i młodzież zapoznają się z treścią książki w obydwu wersjach językowych. Zajęcia będą obejmować m.in.:

  • pracę nad dykcją i rozumienie treści tekstu – jako ważny aspekt w pokonaniu bariery językowej w nauczaniu języka polskiego,
  • małą formę teatralną – współpracę na podstawie tekstu i improwizację przed publicznością,
  • intonację, pracę z rytmem – jako sposób opisu charakteru postaci, z wykorzystaniem wybranych przez uczestników elementów strojów teatralnych.

Uczniowie staną również przed wyzwaniem stworzenia drugiej części „Przygód Detektywa Kotka Marcela” oraz przygotowania własnych ilustracji do opracowanych bajek. Projekt Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Polska Nuta” został nagrodzony z uwagi na popularyzację i zachęcanie do czytania w języku polskim – w wersji klasycznej oraz poprzez inne formy artystyczne, położenie nacisku na rozwój umiejętności czytania i interpretacji tekstu, a także rozwój wyobraźni poprzez kreatywne podejście do zadania.

Jury przyznało również nagrodę Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach na Litwie za projekt „Kalendarz kulinarny z przepisami na polskie oraz litewskie dania bożonarodzeniowe”. Kalendarz powstanie w ramach konkursu ogłoszonego przez szkołę. Zadaniem uczestników będzie zgromadzenie przepisów tradycyjnych potraw świątecznych oraz opisanie ich i przedstawienie w formie plastycznej. Na tym jednak nie koniec wyzwań. Następnie uczestnicy przystąpią do najsmakowitszej części konkursu – na żywo, niczym w kuchni MasterChefa, zajmą się przygotowaniem dań, które ocenią jurorzy. Zazdrościmy kulinarnych doznań! Projekt Gimnazjum został doceniony za ciekawą formę zaangażowania dzieci do zgłębiania wiedzy o polskich tradycjach i zwyczajach świątecznych. Zdobyta wiedza nie pozostaje tu jedynie na papierze, a przekształca się we wspólne działanie i odkrywanie smaków tradycyjnych polskich potraw.

Kolejnym laureatem konkursu została Polska Sobotnia Szkoła przy St. Mary's College w Hull w Wielkiej Brytanii, która zorganizuje spotkanie świąteczne dla Polonii i Polaków mieszkających w okolicach, w tym uczniów i ich rodziców. W ramach spotkania przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne, gdzie przygotowywane będą dekoracje i ozdoby świąteczne, mające posłużyć jako elementy scenografii jasełek. Jeszcze tego samego dnia uczniowie szkoły zamienią się w aktorów i zaproszą wszystkich zebranych gości do sali teatralnej, gdzie przedstawią swoją interpretację historii bożonarodzeniowej w języku polskim. Całość zwieńczona zostanie wigilijnym poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd. Za duży atut tego projektu jury uznało wykorzystanie Świąt Bożego Narodzenia jako pretekstu do wspólnego zgromadzenia się polskiej społeczności lokalnej i pielęgnowania języka polskiego i tradycji, wprowadzenia dzieci w świat polskiej kultury, a także upowszechniania wiedzy o Polsce wśród zaproszonych gości ze środowiska lokalnego.

Grant otrzymała też Szkoła Popołudniowa przy Związku Polaków w Sorokach w Mołdawii za projekt „Na urodziny Pana Adama Mickiewicza do Kiszyniowa”. W nawiązaniu do 2022 roku, czyli Roku Polskiego Romantyzmu, a także Narodowego Czytania „Ballad i romansów” szkoła zorganizuje dla swoich uczniów szereg aktywności związanych z polskim wieszczem narodowym. Nauczyciele zaplanowali lekcje na temat twórczości Adama Mickiewicza oraz omówienie treści wierszy poetów, nawiązujących do jego postaci. Druga część projektu to wycieczka do Małej Polski w Kiszyniowie, w tym m.in. wizyta w Bibliotece im. Adama Mickiewicza, zapoznanie ze zbiorami, czytanie wybranych polskich tekstów i ich tłumaczeń na język rumuński. Na koniec planowane jest plastyczno-literackie podsumowanie projektu z nagrodami dla najaktywniejszych uczestników. Szkoła Popołudniowa przy Związku Polaków w Sorokach została wyróżniona z uwagi na zastosowanie wielu zróżnicowanych form przekazywania wiedzy na temat polskiego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, w tym pokazanie ciekawego polskiego miejsca w Kiszyniowie i kontakt z polską książką.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu oraz pełne zaangażowanie w przygotowanie wszystkich projektów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy udanej realizacji! Z niecierpliwością oczekujemy na efekty Waszych działań!