AKTUALNOŚCI

Ogłaszamy konkurs grantowy dla szkół polskich za granicąDo wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy uczniów, klasy, a nawet całe szkoły. Zaplanujcie i zrealizujcie aktywność, która zachęci Waszych znajomych oraz ich rodziców do nauki języka polskiego i przysłuży się do promocji dwujęzyczności wśród lokalnej społeczności. Dla najlepszych projektów przewidziane są granty w wysokości 3 000 złotych.

Do konkursu mogą przystąpić grupy projektowe (nauczyciel oraz uczniowie) ze wszystkich klas/grup szkół polskich i placówek edukacyjnych, które przygotują angażujący projekt związany z promocją dwujęzyczności, upowszechniający wiedzę o języku polskim, kulturze i historii Polski. Mogą to być spektakle teatralne, konkurs pisarski czy filmowy, warsztaty językoznawcze czy kulinarne oraz wszelkie inne formy, które wzbudzą zainteresowanie lokalnej społeczności i nawiążą do tematyki zadania.

Prace będą oceniane według takich kryteriów jak: uwzględnienie w projekcie celów (propagowanie języka polskiego, upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski, promocja dwujęzyczności), kreatywne i ambitne założenia pomysłu, interesująca i oryginalna tematyka, zastosowanie różnorodnych metod pracy, zaangażowanie lokalnej społeczności oraz precyzyjny opis pomysłu.

Jeden opiekun grupy projektowej może zgłosić dowolną liczbę pomysłów. Z tej samej szkoły/placówki edukacyjnej można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni grantami w wysokości 3000 złotych na realizację konkursowego projektu.

Prace konkursowe należy przesyłać mailem na adres: ktotyjestes@pol.org.pl z oficjalnego adresu email szkoły/placówki edukacyjnej. Termin nadsyłania prac upływa 12 listopada 2021 r.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi najpóźniej do 26 listopada 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie oraz na fanpage’u na Facebooku.