AKTUALNOŚCI

Oto laureaci konkursu grantowego #KtoTyJesteś!W konkursie grantowym dla szkół działających za granicą, organizowanym w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś, wyróżnione zostały trzy prace. Nagrody otrzymują grupy projektowe z Gimnazjum w Niemieżu, z organizacji polonijnej Ukraińsko-Polskiego Sojuszu Równe oraz z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.

Konkurs skierowany był do szkół polskich i placówek z językiem polskim działających na Ukrainie, Litwie, Łotwie, w Rosji, Estonii, Mołdawii i Czechach. Uczestnicy mieli za zadanie zaplanować działania mające na celu propagowanie języka polskiego oraz upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem prac konkursowych było także uwzględnienie w projekcie społeczności lokalnej.

Jedną z nagrodzonych prac jest projekt „Moja mowa - moją dumą” nadesłany przez uczniów z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (Litwa). Uczniowie i nauczyciele w szkole porozumiewają się zarówno po polsku jak i po litewsku. W związku z tym uczniowie zaproponowali przygotowanie albumu w obu językach. Ma on zawierać wypowiedzi społeczności lokalnej dotyczące dwujęzyczności w szkole, w domu i w regionie. Całość zostanie zilustrowana pracami plastycznymi oraz wzbogacona o cytaty, przysłowia i zagadki.

Jury nagrodziło także punkt nauczania języka polskiego przy organizacji polonijnej Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem na Ukrainie. Projekt „Polski zbliża, ułatwia i bawi” zakłada realizację spotu reklamowego z udziałem znanych i rozpoznawalnych osób z Równem. Scenariusz ma powstać w oparciu o książkę „Pan Pierdziołka spadł ze stołka – śpiewanki i powtarzanki” oraz popularne „łamańce językowe”. W przygotowanie filmu zaangażują się uczniowie oraz społeczność lokalna, a także profesjonaliści z branży filmowej.

Nagrodę zdobył także projekt autorstwa uczniów punktu nauczania przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (Ukraina). Praca „Potrafimy mówić w dwóch językach” składa się z dwóch elementów – komiksu oraz kalendarza. Pod kierownictwem nauczycieli rysunku i malarstwa oraz języka polskiego uczestnicy projektu – młodzież polonijna oraz dorośli – stworzą komiksy przedstawiające kilka dni z życia rodziny dwujęzycznej, z akcentem na pokazanie polskich korzeni i pielęgnowanie polskich zwyczajów i tradycji. Z kolei kalendarz przygotowany pod okiem specjalisty grafika, zostanie zilustrowany zdjęciami przodków Polaków. Jako że w większości rodziny uczniów przystępujących do projektu są rodzinami „mieszanymi”, w tworzeniu komiksu i kalendarza udział weźmie nie tylko społeczność polska, ale też ukraińska.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu i pełne zaangażowanie w przygotowanie wszystkich projektów. Zwycięzcom życzymy pomyślnej realizacji! Już nie możemy doczekać się efektów!